LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2021
הודעות
01/07/2021
עמותות המבקשות תמיכה לפי תבחין ישיבות גבוהות וכוללים , האתר נפתח להשלמת טופס תים בלבד מ 1/7/2021 עד 8/07/2021 כולל האתר ייסגר לאחר תאריך זה !
03/06/2021
עיריית פ"ת מודיעה בזאת על האפשרות השלמת מסמכים לבקשות תמיכה שנפתחו לשנת 2021 עד 10/06/2021 . לא יתקבלו בקשות תמיכה חדשות !
05/04/2021
עמותות המבקשות תמיכה לבתי כנסת בגין:בנייה, שיפוצים, אגרות ומעלית. מתבקשים להעביר חשבוניות מקור ישירות למשרדו של עו"ד ארז בן חמו הממונה על התמיכות בקומה שנייה בבניין העירייה עד 30/4/21אין להעלות סריקות
18/03/2021
עיריית פ"ת מודיעה בזאת על דחיית המועד להגשת בקשות לתמיכה עד 30.4.2021
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
login
 
דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות