LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2021
הודעות
09/02/2021
עיריית פ"ת מודיעה בזאת על דחיית המועד להגשת בקשות לתמיכה את טפסי הבקשה ניתן למלא באתר עד תאריך 28/2/21 בלבד השלמות ותיקונים לשאר המסמכים ניתן להעלות עד תאריך 31/3/21 .
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
login
 
דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות