LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2021
הודעות
03/06/2021
עיריית פ"ת מודיעה בזאת על האפשרות השלמת מסמכים לבקשות תמיכה שנפתחו לשנת 2021 עד 10/06/2021 . לא יתקבלו בקשות תמיכה חדשות !
05/04/2021
עמותות המבקשות תמיכה לבתי כנסת בגין:בנייה, שיפוצים, אגרות ומעלית. מתבקשים להעביר חשבוניות מקור ישירות למשרדו של עו"ד ארז בן חמו הממונה על התמיכות בקומה שנייה בבניין העירייה עד 30/4/21אין להעלות סריקות
18/03/2021
עיריית פ"ת מודיעה בזאת על דחיית המועד להגשת בקשות לתמיכה עד 30.4.2021
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
צור קשר
 

בכל שאלה או עזרה טכנית נא לפנות למחלקה הרלוונטית בעירייה כדלקמן:

·        אגף חינוך תורני, חרדי ודתי לאומי ערן חג'ג טלפון :03-9052811  מייל : eranh@ptikva.org.il

·        אגף הספורט - שירן וריס -  03-9052960 מייל : shiranv@ptikva.org.il

·        אגף הנוער -  נועה  אברהם 03-9053677 מייל : noaa@ptikva.org.il

·        אגף הרווחה והבריאות - רויטל שורבן 03-9052900   מייל : revitalsh@ptikva.org.il

·         עמותות שאינן משתייכות לאגפים הללו ייפנו : טלי גולדנברג 03-9113911 או צפנת שחר  03-9052404   מייל :   Tzofnats@PTIKVA.ORG.iI

 הממונה על התמיכות  : עו"ד ארז בן חמו : טלפון : 03-9112148 מייל :erezbh@ptikva.org.ilדף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות