LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2021
הודעות
09/02/2021
עיריית פ"ת מודיעה בזאת על דחיית המועד להגשת בקשות לתמיכה את טפסי הבקשה ניתן למלא באתר עד תאריך 28/2/21 בלבד השלמות ותיקונים לשאר המסמכים ניתן להעלות עד תאריך 31/3/21 .
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
צור קשר
 

בכל שאלה או עזרה טכנית נא לפנות למחלקה הרלוונטית בעירייה כדלקמן:

·        אגף חינוך תורני, חרדי ודתי לאומי ערן חג'ג טלפון :03-9052811  מייל : eranh@ptikva.org.il

·        אגף הספורט - שירן וריס -  03-9052960 מייל : shiranv@ptikva.org.il

·        אגף הנוער -  נועה  אברהם 03-9053677 מייל : noaa@ptikva.org.il

·        אגף הרווחה והבריאות - רויטל שורבן 03-9052900   מייל : revitalsh@ptikva.org.il

·         עמותות שאינן משתייכות לאגפים הללו ייפנו : טלי גולדנברג 03-9113911 או צפנת שחר  03-9052404   מייל :   Tzofnats@PTIKVA.ORG.iI

 הממונה על התמיכות  : עו"ד ארז בן חמו : טלפון : 03-9112148 מייל :erezbh@ptikva.org.ilדף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות